Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thống nhất các nội dung trình tại Phiên họp thứ 44 của UBND tỉnh

13-01-2021 14:03

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh một số nội dung dự kiến sẽ trình tại Phiên họp thứ 44 của UBND tỉnh, gồm: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các nguồn vốn năm 2021; dự thảo Kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; việc sắp xếp trụ sở nhà đất, chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư mới có chủ trương sau ngày 01/7/2014 đến trước ngày 15/11/2017 trên địa bàn tỉnh; việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Yên Bình (phần diện tích 136 ha); tiến độ và giải pháp thực hiện các dự án thuộc tuyến đường Bắc Sơn kéo dài…

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan cơ bản thống nhất các nội dung do các cơ quan có liên quan trình, tuy nhiên cần bổ sung, sửa đổi một số điểm để đảm bảo tính pháp lý, phù hợp quy hoạch trước khi trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung trên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các nội dung trình tại Phiên họp thứ 44 của UBND tỉnh tới đây rất quan trọng, sẽ góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng chí Trịnh Việt Hùng đã giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình tại Phiên họp thứ 44 của UBND tỉnh và trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

 

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3208

Tổng truy cập: 32177